5 cech nowoczesnego miasta

“Pierwsza fala inteligentnych miast była prawdopodobnie zbyt skupiona na rozwiązaniach technologicznych” – powiedział prof. Simon Joss, profesor na kierunku Urban Futures na Uniwersytecie w Glasgow. Tymczasem nowoczesne miasto to dwukierunkowa ulica łączącą martwą naturę z człowiekiem. Miasto powinno wpływać na zachowanie mieszkańca, ten z kolei powinien być aktywnym uczestnikiem procesu kształtowania tkanki miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji międzyludzkiej, stałego i niestrudzonego działania na rzecz polepszania jakości życia i rozwiązań zwykłych, codziennych problemów lokalnych społeczności.