itelligence kompetencjami i usługami data center wspiera cyfrową transformację w Dom Development

Największy w Polsce deweloper od lat stawia na zapewnienie jak najlepszych relacji z klientami, m.in. poprzez wdrażanie nowinek technologicznych. Dzięki temu, nawet w trudniejszym okresie pandemii – za sprawą odpowiednio przygotowanej infrastruktury i innowacyjnych narzędzi wspierających budowanie wartości dla klientów – Dom Development zanotował świetne wyniki sprzedażowe. Nie bez znaczenia były tu rozwiązania IT wdrożone w ramach partnerskiej współpracy z zespołem ekspertów itelligence sp. z o.o.

Tomasz Chudzik, dyrektor ds. zarządzania informacją w Dom Development S.A. oraz Wojciech Darłowski, członek zarządu itelligence sp. z o.o., dyrektor zarządzający Global Managed Services Poland.

Dom Development S.A. to największy i jeden z najdłużej działających deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym. Założona w 1996 roku spółka zatrudnia dziś kilkuset pracowników i współpracowników. Realizuje projekty mieszkaniowe w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu. Od 2006 roku jest notowana na GPW.

Na przestrzeni 25 lat działalności firma  zrealizowała inwestycje obejmujące blisko czterdzieści tysięcy mieszkań. Filarem strategii biznesowej Dom Development są przemyślane decyzje i projekty inwestycyjne oraz organizacja procesów zorientowana na zapewnienie klientom jak najlepszych produktów oraz obsługi na najwyższym poziomie. Dość powiedzieć, że to Dom Development – jako pierwsza firma deweloperska w Polsce – wprowadziła do oferty możliwość zakupu mieszkania z wykończeniem pod klucz oraz wsparcia w zakresie uzyskania kredytu hipotecznego.

Dom Development od początku funkcjonowania stawia też na innowacyjne rozwiązania i technologie. Rozwojowi działalności firmy towarzyszy systematyczna digitalizacja kluczowych procesów. Ma ona na celu nie tylko ich usprawnienie w obliczu rosnącej skali i złożoności inwestycji, ale też zapewnienie jak najlepszych doświadczeń klientom firmy. Realizacja tych planów nie byłaby możliwa bez zaangażowania kilkunastoosobowego zespołu IT w budowanie wartości biznesowej.

Strategiczna transformacja IT zmierzająca do tworzenia unikalnych wartości biznesowych

Znaczenie technologii informatycznych w działalności biznesowej Dom Development systematycznie rośnie. Specyfika działalności firmy sprawia, że priorytet dla bieżących operacji mają rozwiązania wspierające zarządzanie relacjami z klientami, sprzedaż, a także planowanie i obsługę inwestycji. Ogromnego znaczenia nabiera również zapewnienie łatwego, kontekstowego dostępu do raportów biznesowych opartych na aktualnych danych wysokiej jakości. Wszystko to wymaga oczywiście sprawnie działającej infrastruktury IT.

Chęć przeorientowania roli zespołu IT pod kątem wspierania rozwoju i budowania wartości dodanej dla kluczowych obszarów biznesowych stała się podstawą strategii transformacji funkcji IT w Dom Development. Zamiast wykonywania powtarzalnych zadań technicznych związanych np. z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, zdecydowano o wykorzystaniu nowoczesnego podejścia do usług oraz zasobów IT, a także zaangażowaniu posiadanych kompetencji w obszarze IT w szereg perspektywicznych działań zmierzających m.in. do tworzenia unikalnych wartości biznesowych.

„Zależało nam na przeniesieniu części kompetencji poza nasz dział IT, aby zwiększyć nasze możliwości działania w obszarach znajdujących się na styku technologii i biznesu, które pozwalają nam szybko reagować lub mogą zapewnić znaczącą wartość dodaną” – mówi Tomasz Chudzik, dyrektor ds. zarządzania informacją w Dom Development S.A. Głównym celem wydelegowania odpowiedzialności za niskopoziomowe utrzymanie infrastruktury do wyspecjalizowanego, zewnętrznego dostawcy było podniesienie efektywności zespołu IT w zakresie proaktywnego wspierania potrzeb biznesowych. Równolegle zaplanowano działania mające na celu unowocześnienie infrastruktury IT, a także poprawę jej bezpieczeństwa, wydajności i dostępności. Działania te miały zapewnić fundament dla realizacji dalszych planów rozwoju środowiska IT w Dom Development.

Fundament środowiska IT oddany w opiekę zewnętrznych ekspertów

Wybór dostawcy usług outsourcingu obsługi infrastruktury IT poprzedziły analizy ofert wielu potencjalnych partnerów. „Moje doświadczenia zawodowe w przeszłości już kilkukrotnie przecinały się z zespołem itelligence i za każdym razem udawało nam się nawiązać współpracę na drodze uczciwego konkursu ofert. Tak samo było i w tym przypadku. Na tle konkurencji oferta itelligence wypadła bardzo dobrze” – mówi Tomasz Chudzik. „Dodatkowy efekt jest taki, że wybierając ofertę itelligence, wiem, na co mogę liczyć. Nigdy nie zdarzyła nam się wpadka” – dodaje.

Wykorzystanie usług outsourcingu w obszarze utrzymania i rozwoju infrastruktury sieciowej pozwoliło m.in. na rozwój kompetencji zespołu IT firmy Dom Development w bardziej niszowych, ale perspektywicznych obszarach. „Dzięki współpracy z itelligence zyskaliśmy też dostęp do specjalistycznych kompetencji technicznych, które być może trudno przekuć na przewagę konkurencyjną, ale są kluczowe dla sprawnego i bezpiecznego działania infrastruktury” – dodaje Tomasz Chudzik.

W ramach kompleksowego utrzymania infrastruktury IT zespół itelligence odpowiada za wszystkie najistotniejsze kwestie związane ze sprawnym funkcjonowaniem rozległej warstwy sieci w Dom Development. „Przejęliśmy odpowiedzialność za zarządzanie infrastrukturą sieciową, a także za jej bezpieczeństwo. Zapewniliśmy nowoczesne rozwiązania pozwalające na precyzyjną segmentację ruchu sieciowego i kontrolę dostępów. Wdrażając szereg technologii i dobrych praktyk zdecydowanie poprawiliśmy ochronę dostępu do firmowych zasobów naszego klienta. Jest to rozwiązanie uszyte na miarę pod kątem potrzeb klienta” – podkreśla Tomasz Piętak, Principal Solution Architect w itelligence.

Strategiczny kierunek: nowoczesne podejście do infrastruktury

Długoterminowa strategia rozwoju IT w Dom Development zakłada maksymalne wykorzystanie możliwości modelu chmury obliczeniowej – publicznej, prywatnej lub hybrydowej. Takie podejście ma zapewniać m.in. elastyczność i efektywność funkcjonowania środowiska IT. „Przekonaliśmy się do takiego podejścia i decydujemy się na wdrożenie komponentów chmurowych wszędzie tam, gdzie możemy. Korzystamy z gotowych rozwiązań i maksymalnie je integrujemy. Mamy dzięki temu możliwość szybkiego reagowania na potrzeby biznesowe i nie musimy rozwijać zbędnych kompetencji” – mówi Tomasz Chudzik. „Kwestie związane z kosztami infrastruktury, kompetencji, niezbędnych usług, wymaganiami dotyczącymi wysokiej dostępności i bezpieczeństwa, a także niezbędny w naszym przypadku aspekt modernizacji sprzętu sprawiły, że w naszym przypadku model chmury prywatnej stał się wręcz opłacalny” – zapewnia.

Docelowo, infrastruktura IT Dom Development ma bazować na optymalnym połączeniu zasobów dostępnych w różnych modelach chmury obliczeniowej zgodnie z koncepcją multicloud. „Nadal posiadamy jednak pewien dług technologiczny. Korzystamy też z wielu dedykowanych, zintegrowanych ze sobą rozwiązań, które nie są jeszcze dostosowane do nowoczesnej architektury. Analizowaliśmy tu różne scenariusze migracji i uznaliśmy, że obok usług chmury publicznej potrzebowaliśmy też części tradycyjnego środowiska” – uważa Tomasz Chudzik.